Kvalita v dnešnej dobe

Kvalita v dnešnej dobe

02 apríl 2016

V dnešnej rýchlej dobe sa často stretávame so sloganom „Ponúkame kvalitu za dobrú cenu“. Čo je však známkou kvality?

To, že spravíte robotu s dobrým materiálom? Aj dobrý materiál sa dá zle zabudovať a chyby sa po čase objavia.

To, že spravíte robotu rýchlo?  V dnešnej rýchlej dobe sa mnohí začínajú zamýšľať nad pravdou našich starých otcov, že každý proces potrebuje svoj čas a predbiehať prirodzený vývoj vecí sa nie vždy oplatí. Preložené do našej „brandže“: lepidlo potrebuje vyschnúť, betón potrebuje zatvrdnúť a ťahať omietku v daždivom a chladnom počasí- tak to veru urobí len ten, komu o kvalitu v prvom rade určite nejde.

My vieme, ako docielime kvalitu. Samozrejme, musíme použiť kvalitné materiály, overené na trhu dlhoročnými skúsenosťami. Ale na ich zabudovanie používame zručnosti a skúsenosti kvalitných ľudí. Kvalitu docielime profesionálnym prístupom, neustálou kontrolou a dodržiavaním technologických postupov. Vieme, čo robíme, a robíme to v najlepšej viere a z najlepšieho presvedčenia. Ide nám predsa o to, aby boli ľudia spokojní. Ide nám o to, aby sme mohli okolo nášho diela prejsť aj po pár rokoch a povedať si: „ Áno, urobili sme to naozaj dobre!“ Aby sme sa ani po pár rokoch nebáli ukázať prstom na stavbu a povedať: „Toto je naša práca.“

Proste - robíme veci kvalitne....