Spoločnosť THERMIT s.r.o. bola založená v roku 2008 ako špecializovaná firma zaoberajúca sa zatepľovaním budov a realizáciou sadrokartónových konštrukcií. Rokmi sme sa vyprofilovali na spoločnosť zaoberajúcu sa komplexným riešením energetickej úspornosti budov a komplexnou revitalizáciou bytových domov. Energetickú úspornosť budov riešime hlavne z pohľadu obvodového a strešného plášťa, výmenou výplňových konštrukcií -okien, ako aj zatepľovaním pivničných a podkrovných priestorov. Vrámci revitalizácie bytových domov zabezpečujeme komplexnú rekonštrukciu loggií a balkónov, vstupných priestorov, schodíšť, okapových chodníkov, dlažieb ako aj zámočníckych konštrukcií – vždy s dôrazom na vysokú kvalitu prevedených detailov.

Cieľom firmy je uspokojiť potreby spoločenstiev vlastníkov bytov, bytových družstiev ako aj vlastníkov rodinných domov.

Spoločným menovateľom našej práce je kvalita, ktorú neustále kontroluje tím našich pracovníkov ako aj Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS), ktorý nám udeľuje licencie na zhotovovanie kontaktných zatepľovacích systémov Baumit už od roku 2009. A pretože porekadlo „Za človeka hovoria skutky, nie slová“ platí v súčasnej dobe pre firmy dvojnásobne, pozrite si kvalitu našich prác v části Referencie.

Naši zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní výrobcami zatepľovacích systémov ako aj výrobcami jednotlivých komponentov vstupujúcich do procesu pri obnove bytových domov.

Spolupracujeme zo všetkými správcovskými spoločnosťami ako sú: SBD Banská Bystrica, SBD Zvolen, SBD Brezno, REALBYT, Spravbyt, Bythos, HVH Comp a pod.

Referenčné listy

 

Sme Thermit

Pracujeme tak, aby sme aj po rokoch mohli prejsť okolo nášho diela, a povedať „Áno, urobili sme to naozaj dobre. Toto je naša práca“.

Kvalita

viac ako na kvantitu sa zameriavame na kvalitu odvedenej práce a výber kvalitných materiálov

Spokojnosť zákazníkov

komunikujeme so svojimi zákazníkmi počas celej realizácie diela a v súčinnosti so stavebným dozorom a projektantom vychádzame v ústrety ich špecifickým požiadavkám

Dlhotrvajúci efekt

overené materiály a kvalitne odvedená práca sú zárukou, že aj po rokoch sa môžeme pochváliť svoju prácou

Ľudský prístup

ku každej zákazke pristupujeme individuálne. Ako investor ste v kontakte priamo s majiteľom firmy, ktorý osobne dozerá na Vašu spokojnosť

Online konto zákazníka

Umožní zákazníkom okamžitý prístup k informáciám, fotkám a dokumentom, ktoré sa týkajú ponuky alebo samotnej realizácie prác. Používame na to aplikáciu m.agenda prístupnú cez prehliadač alebo mobil.

MY NAD VAŠOU STAVBOU ROZMÝŠĽAME !!!!!

Spájame skúsenosti ľudí na lešení so znalosťami technických pracovníkov.

  • Ing. Ladislav Ploth

    Predseda SVBaNP

    Vďaka kvalitne vykonaným prácam je 96 majiteľov bytov nielen spokojných s úrporou energie a znížením vstupných nákladov na bežnú prevádzku ale aj s estetickým vyžarovaním nášho spoločného majetku. Vašim budúcim zákazníkom radi umožníme obhliadku vykonaných prác.

  • Mgr. Ivo Petrík

    Riaditeľ ZUŠ Slovenská Ľupča

    Vyslovujeme veľké poďakovanie za korektnú spoluprácu pri výstavbe Multifunkčnej sály v podkrovných priestoroch Základnej umeleckej školy. Obzvlášť by sme chceli podotknúť vysokú kvalitu výstavby sprevádzanú serióznou komunikáciou.