Zateplenie rodinných domov

×

Varovanie

JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 157

Máte vysoké náklady na vykurovanie rodinného domu? POMÔŽEME VÁM...

Najjednoduchším a najefektívnejším riešením znižovania nákladov na vykurovanie v zimnom období je zateplenie rodinného domu. Prostredníctvom zateplenia Vám pomôžeme znížiť spotrebu tepla, čím riešite ekologické ako aj ekonomické hľadisko domácnosti. Pri zatepľovaní starších rodinných domoch je potrebné brať do úvahy fakt, že najlepšie výsledky dosiahnete pri komplexnom zateplení objektu - to znamená okrem zateplenia fasády je potrebné riešiť aj zateplenie podkrovných priestorov, výmenu okien, dverí a v niektorých prípadoch (ak je to technicky možné) riešiť aj zateplenie podláh nad terénom či izoláciu stropov pivničných priestorov.

Účinky zateplenia oceníte i v letnom období, keď vám tepelná izolácia poskytne výbornou ochranu pred teplom.

Váš dom dostane prostredníctvom zateplenia nový vonkajší estetický vzhľad, zvýši sa jeho hodnota a predĺži životnosť.

Prínosy zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom:

  • zníži spotrebu energie a tým prinesie úspory na kúrení v rozsahu 25-40% z celkového objemu tepelných strát
  • v zime izoluje voči chladu, v lete zabráni prehrievaniu budovy
  • zamedzuje tvorbe plesní vo vnútorných priestoroch a tým eliminuje zdravotné problémy ako alergie či dýchacie problémy
  • zabraňuje korózii a vtekaniu vody do nosného systému budovy
  • zlepšuje technický stav budovy a chráni voči vonkajším vplyvom, čím sa predĺži životnosť budovy minimálne o ďalších 30-40 rokov
  • zvyšuje odolnosť voči hluku
  • zatraktívni vzhľad domu novou fasádou
  • zvyšuje hodnotu samotnej nehnuteľnosti

Pri návrhu zateplenia postupujeme podľa zaktualizovanej technickej normy STN 73 0540-2:2012 - Tepelná ochrana budov: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov: Časť 2: Funkčné požiadavky.

Preto je potrebné pri návrhu zateplenia splniť odporúčanú hodnotu tepelného odporu R = 4,4 m2K/W (U = 0,22 W/(m2.K)) pre budovy projektované a realizované po 1.1.2016.

Od 1.1.2021 pri návrhoch vonkajších stien bude potrebné dodržať cieľovú odporúčanú hodnotu tepelného odporu R = 6,5 m2K/W (U = 0,15 W/(m2.K)).

Využite príspevok na zateplenie rodinného domu...