logo drienkaPODPORUJEME TRADÍCIE

Spoločnosť THERMIT s.r.o. nadviazala na rozhodnutie svojich konateľov podporovať zachovávanie slovenských tradícií a slovenského folklóru. Od roku 2013 podporujeme Detský folklórny súbor Drienka zo Slovenskej Ľupče.

O DRIENKE

Detský folklórny súbor Drienka vznikol v septembri roku 2013 odčlenením od DFS Dratvárik v Slovenskej Ľupči. V súčasnosti súbor združuje cez 100 detí z obce Slovenská Ľupča a okolia, ktoré majú záujem o ľudový tanec, spev, zvykoslovie a folklór. DFS má svoju vlastnú Ľudovú hudbu a spevácke skupiny. Vo svojom repertoári spracováva tanečné námety z oblasti Horehronia, Podpoľania a Gemera.

Súbor vedú skúsení taneční pedagógovia, ktorí deti doviedli k oceneniu „zlaté pásmo“ na súťažnej tanečnej prehliadke v Banskobystrickom kraji. V zahraničí najväčším úspechom bolo získanie 1. miesta na medzinárodnom folklórnom festivale v Bulharsku. Súbor sa taktiež zúčastňuje aj speváckych súťaží, kde mladé speváčky, inštrumentalisti či hudobníci získavajú krásne umiestnenia. Okrem toho vystupuje na významných slovenských i zahraničných folklórnych podujatiach (Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe, Hontianska paráda v Hušove, Očovská folklórna hruda v Očovej, Zdola Ponickýho mlyna v Ponikách, DFF Mravenec, DFF Slatinská šútelica, DFF Kolovrátok, FF v Poznani v Poľsku).

Hlavným poslaním DFS Drienka je viesť deti k spoznávaniu krás slovenského folklóru a priblížiť tieto slovenské tradície širokej verejnosti doma i v zahraničí. Súbor je dôstojným reprezentantom slovenskej kultúry nielen na pôde domácej, ale aj v zahraničí.

FS Drienka fotografie

Ďakovný list