Zateplenie bytového domu – Mateja Bela 8, Banská Bystrica

Zateplenie bytového domu – Mateja Bela 8, Banská Bystrica

Investor
Vlastníci bytov a NP Mateja Bela 8, Banská Bystrica v zastúpení REALBYT s.r.o.

Projektant
Milan Lenár

Obdobie realizácie
06/2012-10/2012

Druh stavebnej sústavy
atyp- tehlový

Zatepľovací systém
BAUMIT Mineral, nanopor omietka Baumit NanoporTop 1,5 mm škrabaná – samočistiaca omietka

Kontaktná osoba/správca
REALBYT s.r.o.: 048/ 416 11 36

Rozsah realizovaných prác

  • zateplenie priečelí
  • sanácia balkónov systémom Baumit
  • zateplenie strešného svetlíka
  • zateplenie stropov v suteréne Kombidoskami
  • nový zvodový systém dažďovej vody
  • oprava bleskozvodu a výmena parapetných plechov
  • nový okapový chodník
  • oddrenážovanie objektu a nová zvislá hydroizolácia


Zobraziť všetky referencie