Zateplenie bytového domu – THK 11-12, Banská Bystrica

Zateplenie bytového domu – THK 11-12, Banská Bystrica

Investor
Vlastníci bytov a NP THK 11-12, Banská Bystrica v zastúpení HVH COMP PLUS s.r.o.

Projektant
Ing. Dušan Čipka
Ing. Arch. Michal Vigaš

Obdobie realizácie
07/2012-12/2012

Druh stavebnej sústavy
T06 B

Zatepľovací systém
BAUMIT Mineral, nanopor omietka Baumit NanoporTop 1,5 mm škrabaná – samočistiaca omietka

Kontaktná osoba/správca
HVH Comp s.r.o.: 048 / 415 73 13

Rozsah realizovaných prác

  • zateplenie priečelia, balkónov a loggií
  • zateplenie stropov v suteréne Kombidoskami
  • sanácia loggií a balkónov systémom Baumit
  • nové zábradlia loggií a balkónov
  • výmena pivničných okien za plastové
  • oplechovanie striešok nad vchodmi a balkónmi
  • výmena bleskozvodu a výmena parapetných plechov


Zobraziť všetky referencie