Zateplenie bytového domu – Spojová 1-5, Banská Bystrica

Zateplenie bytového domu – Spojová 1-5, Banská Bystrica

Investor
Vlastníci bytov a NP Spojová 1-5, Banská Bystrica v zastúpení REALBYT s.r.o.

Projektant
Ing. Klára Ulbrichtová

Obdobie realizácie
05/2011-07/2011

Druh stavebnej sústavy
T06 B

Zatepľovací systém
BAUMIT EPS, silikónová omietka Baumit SilikonTop 1,5 mm škrabaná

Kontaktná osoba/správca
REALBYT s.r.o.: 048/ 416 11 36

Rozsah realizovaných prác

  • zateplenie priečelia
  • zateplenie výťahových šácht
  • nové striešky nad vchodmi
  • úprava bleskozvodu
  • výmena parapetných plechov


Zobraziť všetky referencie