Zateplenie bytového domu – Trieda SNP 47-51, Banská Bystrica

Zateplenie bytového domu – Trieda SNP 47-51, Banská Bystrica

Investor
Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP Tr.SNP 47-51
v zastúpení SPRAVBYT s.r.o.

Projektant
Ing. Karol Fraňo

Obdobie realizácie
I.etapa 09-11/2009, II.etapa 04-07/2010

Druh stavebnej sústavy
T 11 radový tehlový

Zatepľovací systém
BAUMIT EPS, silikónová omietka Baumit SilikonTop 2,0 mm ryhovaná

Kontaktná osoba/správca
SPRAVBYT s.r.o.: 048/ 416 11 36

Rozsah realizovaných prác

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie stropov v suteréne Kombidoskami
  • zateplenie podkrovia a garáží
  • sanácia balkónov systémom Murexin
  • úprava oceľových konštrukcií balkónov
  • výroba a osadenie striešok nad balkónmi a vchodmi
  • úprava bleskozvodu a výmena parapetných plechov
  • zhotovenie okapového chodníka


Zobraziť všetky referencie