Zateplenie fasády polyfunkčného domu - Pekáreň u Flosníkov, Brezno

Zateplenie fasády polyfunkčného domu - Pekáreň u Flosníkov, Brezno

Investor
Ing. Flosník Jozef- Pekáreň u Flosníkov

Projektant
Ing. Mariana Filipková
Ing. Štefan Turňa

Obdobie realizácie
05/2011-07/2011

Druh stavebnej sústavy
atyp- tehlový

Zatepľovací systém
BAUMIT EPS, silikónová omietka Baumit SilikonTop 1,5 mm

Kontaktná osoba/správca
Ing. Flosník Jozef: 048/ 611 31 67

Rozsah realizovaných prác

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie a debnenie podhľadov ríms
  • zateplenie vikierov
  • výmena strešných žľabov a zvodov
  • výmena parapetných plechov
  • oplechovanie strechy
  • zateplenie sokla
  • prekrytie okien