Zateplenie bytového domu – THK 6-10, Banská Bystrica

Zateplenie bytového domu – THK 6-10, Banská Bystrica

Investor
Spoločenstvo vlastníci bytov a nebytových priestorov THK 6-10, Banská Bystrica

Projektant
Ing. Ján Hazucha

Obdobie realizácie
06/2013-10/2013

Druh stavebnej sústavy
T06 B

Zatepľovací systém
BAUMIT EPS, nanopor omietka Baumit NanoporTop 1,5 mm škrabaná – samočistiaca omietka

Kontaktná osoba/správca
Ing. Ploth : 0917 278 658

Rozsah realizovaných prác

  • zateplenie priečelia
  • zateplenie sokla
  • nová omietka výťahových šácht
  • oprava bleskozvodu a výmena parapetných plechov
  • montáž nových sušiakov na prádlo
  • vysprávky a maľovanie dverí a spoločných priestorov
  • rekonštrukcia vstupných vonkajších schodov- nová dlažba
  • rekonštrukcia striešok nad vstupnými schodmi


Zobraziť všetky referencie